Recupyl Polska Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax + 48 95 7225 385
biuro@recupyl.plInformacja o projekcie

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że nasza Spółka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania wynosi 81,5 %.

Celem projektu jest uzyskanie innowacyjnej technologii recyklingu przenośnych baterii cynkowych w skali kraju i wdrożenie wyników do działalności.

Okres realizacji projektu: do 30.09.2015 r.

Gorzów Wlkp., 22 czerwca 2015

Prezes Zarządu Ewa Bury