Recupyl Polska Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax + 48 95 7225 385
biuro@recupyl.plOferta


Recupyl Polska świadczy następujące usługi:

  • recykling zużytych baterii alkalicznych, cynkowo-powietrznych i cynkowo węglowych w procesie mechanicznego przetwarzania
  • sortowanie baterii zmieszanych
  • zagospodarowanie baterii i akumulatorów Ni-Cd, NiMH, Li-Ion, Pb, Li.


Zapewniamy:

  • zgodność z wymaganiami ochrony środowiska
  • przejęcie odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie wszystkimi frakcjami powstającymi w wyniku realizowanych przez nas procesów
  • dokumentowanie zakończonych procesów w postaci: kart przekazania odpadów, protokołów sortowania oraz certyfikatów recyklingu
  • pomoc logistyczną związaną z przygotowaniem do transportu oraz przewozem baterii.