Grupa ENERIS

Recupyl Polska Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 19,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax + 48 95 733 56 13
biuro@recupyl.plProfil działalności Spółki Recupyl Polska

Celem działalności Recupyl jest gospodarka zużytymi bateriami. W zakładzie Recupyl Polska w Stanowickach k. Gorzowa Wlkp. pracuje funkcjonuje linia do sortowania zużytych baterii i akumulatorów.

Ręcznie wysortowywane są baterie i akumulatory litowe, litowo–jonowe, ołowiowe, niklowo–kadmowe, niklowo–wodorkowe. Baterie guzikowe automatycznie usuwane są w procesie technologicznym.


Pozostałe baterie alkaiczne, cynkowo–węglowe oraz cynkowo–powietrzne są unieszkodliwianie w instalacji do przetwarzania tego rodzaju baterii.

 

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
 • Demontaż wyrobów zużytych;
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych;
 • Pozostałe badania i analizy techniczne;
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
 • Transport drogowy towarów;
 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.