Grupa ENERIS

Recupyl Polska Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 19,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax + 48 95 733 56 13
biuro@recupyl.plPrzetargi

Przetargi, zapytania ofertowe.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2015 na:

  Dostawę myjki przemysłowej w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2015 na:

  Dostawę separatora cząstek stałych w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2015 na:

  Wytworzenie prototypu urządzenia do odzysku metali nieżelaznych wg wytycznych Zamawiającego w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2015 na:

  Przygotowanie zgłoszenia patentowego i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP sposobu otrzymywania czystych granulatów metalicznych cynku i mosiądzu uzyskiwanych w trakcie mechanicznego przerobu mieszaniny baterii cynkowo-węglowych, alkalicznych i cynkowo-powietrznych, opracowanego w ramach projektu pt. :„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 na:

  Dostawę fabrycznie nowego rozdrabniacza bijakowego (młotkowego) wraz z konstrukcją wsporczą i silnikiem w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2015 na:

  Dostawę fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 na:

  Dostawę fabrycznie nowego rozdrabniacza bijakowego (młotkowego) w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 na:

  Dostawę fabrycznie nowego rozdrabniacza nożowego typu shredder w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.