Recupyl Polska Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax + 48 95 7225 385
biuro@recupyl.plZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2015 na:

Dostawę fabrycznie nowego rozdrabniacza bijakowego (młotkowego) wraz z konstrukcją wsporczą i silnikiem w związku z projektem pn:„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”