Recupyl Polska Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax + 48 95 7225 385
biuro@recupyl.plZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2015 na:

Przygotowanie zgłoszenia patentowego i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP sposobu otrzymywania czystych granulatów metalicznych cynku i mosiądzu uzyskiwanych w trakcie mechanicznego przerobu mieszaniny baterii cynkowo-węglowych, alkalicznych i cynkowo-powietrznych, opracowanego w ramach projektu pt. :„Realizacja prac B+R w zakresie nowej technologii recyklingu baterii cynkowych oraz wdrożenie wyników do działalności”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, priorytet II, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.