ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTÓW
RECUPYL POLSKA SP Z O.O.

1. Jak Państwo oceniają zgodność wykonania prac z założeniami i oczekiwaniami?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
nisko
źle
2. Jak Państwo oceniają terminowość wykonywanych przez Recupyl Polska Sp z o.o. usług/dostaw produktów?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
nisko
źle
3. Jak Państwo oceniają komunikację pomiędzy Recupyl Polska Sp z o.o. a Państwa firmą?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
nisko
źle
4. Jak Państwo oceniają kompetencje pracowników Recupyl Polska Sp z o.o ?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
nisko
źle
5. Jak Państwo oceniają sposób rozwiązywania przez Recupyl Polska Sp z o.o. problemów pojawiających się w trakcie zadania?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
nisko
źle
6. Jak Państwo oceniają kulturę osobistą pracowników Recupyl Polska Sp z o.o.?
bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
nisko
źle
7. Czy przy następnej inwestycji powierzyliby Państwo realizację zadania firmie Recupyl Polska Sp z o.o.?
TAK
NIE
8. Co Recupyl Polska Sp. z o.o. powinien zmienić by lepiej zaspokajać Państwa potrzeby?